čtvrtek 15. března 2018

Přemyslovská epopej - díl. I. - úvod do knihy.


 Milano

V červnu 1156 byl Vladislav II. novým římskoněmeckým císařem Fridrichem Barbarossou (Rudovousem) požádán o podporu proti vzpurným severoitalským svobodným městům, zejména Milánu, které dobyl.

Za odměnu byl 11. ledna 1158 na říšském sněmu v Řezně korunován českým králem.

Vladislav II. v dalších letech hájil císařovy zájmy nejen v Itálii, ale také v Uhrách a Polsku.

V roce 1172 se stárnoucí Vladislav rozhodl vzdát  českého trůnu ve prospěch svého nejstaršího syna Bedřicha, kterého měl  z  prvního manželství s Gertrudou Babenberskou.

Toto rozhodnutí však nekonzultoval s císařem. Spoléhal se na jeho vděčnost.
A navíc porušil tradiční stařešinské české právo - knížetem a vládcem české země se měl stát vždy nejstarší Přemyslovec.(dvě osudové chyby)

Fridrich Barbarossa využil jen zrady ostatních Přemyslovců a části české šlechty, která krále zradila.
Potomci knížat Vladislava I. a Soběslava I. válčili vždy proti sobě.(klíčové)---
pozn:
Česká heraldika a dobytí Milana :  V prvé řadě je to český dvouocasý lev, znak, který císař věnoval Vladislavovi k jeho dosavadní přemyslovské orlici. Vladislavův pravnuk definitivně vyměnil přemyslovskou orlici za většího dravce, českého dvouocaseho lva.

Přemysl Otakar II. tento znak pak spojil s českou expanzí do rakouskych zemi až k Jadranu. A od těchto dob je stříbrný lev v červeném poli identifikací zemi Koruny české.

Druhým znakem je znak Pardubic s přepůleným koněm, který není připomínkou Kladrubskeho koně, ale připomínkou statečného rytíře, který vjel do bran Milána s takovou urputností, že jeho kůň byl přetnut padající branou v rukou obránců. 

2 komentáře:

  1. Začátek je až v roce 1156? Aha, to jsem nečekala.
    Nonic, jen piš si, piš si poznámky... :)

    OdpovědětVymazat
  2. začátek knihy a samotný děj - kapitoly začíná 1173 - uprchnutím Vladislava II.
    tenhle uvod je jen předmluva - uvod do doby a děje...

    OdpovědětVymazat