sobota 17. března 2018

Kpt. 8-9.

1175-1179

Přemysl v Míšni slouží biskupovi Martinovi, ten se chystá na pouť do Říma, kde má být jmenován kardinálem. Přemysl se více sbližuje s Markétou a Adlétou. Sestry o něj soupeří. Později se schází tajně jen s Adlétou.

----

Císař Fridrich Barbarossa (Rudovous) pozval na soukromé slyšení Bedřicha. (Bedřich a Děpolt slouží v císařských službách)

Bedřich má významné spojence: Rakouské Babenberky, z tohoto rodu pocházela jeho matka Gertruda a druhým spojencem jsou uherští Arpádovci. Bedřich má za manželku Alžbětu Uherskou a jejím bratrem byl uherský král Béla III.Svoji sestru Alžbětu hodně podporoval.

Pozvání na soukromé slyšení byla významná pocta, té se dostávalo jen věrný spojencům a nebo příliš nebezpečným nepřátelům.

Císařovi se zhroutily sny o ovládnutí Itálie. Byl nucen uzavřít smír s lombardskými městy. Za těchto stavu věcí bylo nutné i dohodnout smír s papežem Alexandrem. Císařův dosavadní chráněnec na Pražském hradě Soběslav mu byl na obtíž, protože byl v klatbě.

Císař Bedřichovi nabízí český knížecí stolec. Pod 1.podmínkou, že  ponechá udělné knížectví moravskému Přemyslovci Otu Konrádovi.

2. podmínkou je - peníze pro císaře. Tři tisíce hřiven stříbra, ty mu o dva měsíce později přivezla jeho manželka Alžběta od svého bratra z Uher.

---

Soběslav tušil, že má potíže - protože je v klatbě. Nemůže současně stát proti císaři a papežovi.
Poslal do Říma opata plaského kláštera , aby ho s papežem usmířil. Uzavřel smír s rakouským vévodou Jindřichem a vyhlásil nepřátelství svému dosavadnímu spojenci Konrádu Otovi.
Doufal, že se zbaví klatby a znovu si nakloní císaře.

Soběslav měl do budoucna velké plány. Trápilo ho, že nemá dědice, a o to více se upínal ke svému nejmladšímu bratru Václavovi - tomu svěřil brněnské údělné knížectví. Byl to bratr Václav, který Soběslava upozornil, že jejich bratr Oldřich se nespokojil s olomouckým údělným knížectvím a  popichuje české velmože, proto ho Soběslav uvěznil a nechal zabít.

Olomoucký úděl pak svěřil Václavovi. Společně měli plán, že napadnou Konráda Otu, ovládnou znojemsko a ovládnou tak celou moravu. Rozdělí si tak vládu nad Čechy a Moravou, nakloní si císaře Rudovouse a zlomí odpor české šlechty.

věci se vyvinuly jinak:
Soběslav dostává zprávu, že Rudovous ho zbavil vlády v Čechách a na Pražský hrad táhne Bedřich s vojskem. Soběslava velká část domácí šlechty zradila a přidávají se k Bedřichovi.
Soběslav s manželkou Eliškou prchají na hrad Skály. Hrad je nedobytný a má dost zásob na zimu. Do jara si Soběslav přivede spojence z Německa a požádá o pomoc církev, kterou za své vlády štědře podporoval a budou moci zaútočit na Bedřicha a knížecí stolec získá zpátky.
Žádné komentáře:

Okomentovat