pátek 16. března 2018

Kpt. 4-5.

1174

Meerane, Přemysl hradní pán.

Po odjezdu bratra Bedřicha a většiny českých pánů má Přemysl najednou dost času a nevěděl co s ním. Nebyl tu nikdo koho by musel poslouchat na slovo.

Otec Vladislav sedával celé dny ve své komnatě a nepřítomně se díval z okna. Vůbec nevycházel ven a jen velmi málo někomu odpovídal. Byl nemocný, starý, nepřítomný.

Matka Judita se věnovala dostavbě kostela Sv. Martina ve městě a často přespávala v řeholním domě benediktinek.  Jakoby se bála vracet se do paláce, kde umíral její manžel.

Život na hradě se řídil podle Přemyslovy vůle. Poprvé v životě byl skutečným pánem on.
Často vyjížděl sám na prohlídky do blízkého okolí. Na svých projíždkách se seznamuje s kolářovou dcerou Albínou, která mu učaruje, ale jeho náklonost mu neopětuje. Touží se ji zmocnit za každou cenu a to se mu povede, v podstatě ji znásilní.

Díky tomu se dostává do sporu s rychtářem, který představuje nejvyššího představitele spravedlnosti ve městě. Zároven se dostává do sporu se svou matkou. Ta mu dává první výchovnou lekci a také lekci o tom, jak si získat srdce ženy. Judita vzpomíná na své mládí a seznámení s jejím manželem.

Krátce na to umírá Vladislav II. Koná se zádušní mše v nedostavěném kostele Sv. Martina a pohřební hostina. Celé město ve smutku, ale zároveń pyšné na to, že tady zemřel tak velký český král.

Judita donutí Přemysla přísahat u hrobu svého otce na to, že se konečně Přemysl začne chovat jako rytíř a nejen hloupý, chtivý kluk.

---

" A nestaneš se nikdy českým králem, pokud bude jednaš ve vzteku. A nestaneš se králem, pokud budeš myslet jen na sebe a na to, jak se bavit. Časem pochopíš, že jedinou rozkoší vládce, je vládnout. To je mi hrdinství odtáhnout obyčejnou holku do lesa a tam ji znásilnit!"

"Přísahej tady u hrobu svého otce. Jsi můj nejstarší syn. Přísahej, že uděláš všechno, abys na český trůn usedl ty! A nehraj si na světce. Já moc dobře vím, jaký jsi, máš v sobě přemyslovskou krev. Neohlížej se na nikoho, jen jedno mi slib - že nikdy neublížíš Vladislavu Jindřichovi!
"Budeš jednat jako starší, rozumnější a silnější, ale současně jako bratr!"

Společně se dlouho modlili u hrobu krále Vladislava.

---

Objevuje se rychtář, došlo k loupeživému přepadení ve vedlejší vesnici a k únosu a znásilnění několika žen. Původcem toho všeho je obávaný rytíř Veit Von Glauscha a jeho družina hrdlořezů.
Přemysl vyráží se svou družinou za ním. Boj je úspěšný, loupeživá družina zajata a Veit Von Glauscha popraven mezi prvními.

Na Přemyslovu počest se sloužila slavnostní mše. Přemysl se stal hrdinou. Sama královna Judita mu na krk pověsila stříbrný řetěz s fialový achátem, který mu věnovali vděční měš´tané. Přemysl si získává srdce kolářovy dcery Albíny. Na její lásku a něhu v budoucnu ještě mockrát vzpomíná.Žádné komentáře:

Okomentovat