čtvrtek 15. března 2018

Kpt. 1-2.

Období 1173-1174.

Na Pražský hrad přijíždí tajně rychle posel knížete Bedřicha, se vzkazem at celá královská rodina okamžitě uprchne.

Posel oznamuje, že Rudovous zbavil knížete Bedřicha vlády.
Knížecí stolec svěřil do rukou synů zemřelého knížete Soběslava. Stalo se tak na Norimberském sněmu, kde knížecí stolec nabídl Oldřichovi, ale ten se ho vzdal ve prospěch staršího bratra Soběslava.

Císař nařídil Soběslava osvobodit z vězení na Přimdě a nyní táhne se svou družinou na Pražský hrad.

Na Pražském hradě žije  druhá manželka krále Vladislava - Judita Durynská.
Stárnoucí Vladislav se vloni vzdal trůnu a chtěl svůj život dožít v klidu  jako mnich ve Strahovském klášteře.

Judita dává rozkazy - informovat Vladislava, musejí prchnout co nejdříve k jejím příbuzným do Durynska do města Meerane - tam jim zbyl jediný hrad, které dostala věnem.

Judita s Vladislavem má dva syny - Přemysla (18 let) a Vladislava Jindřicha (12let)
Bratři k sobě nemají příliš blízký vztah, protože byli odmala vychováváni odděleně.
Vladislav Jindřich pobývá na převýchovu v Bechyni u kastelána Bavora.

Na protest své matky se Přemysl rozhodne zachránit svého mladšího bratra. Je to příliš pro Přemysla nebezpečné, může být chycen a zabit.

Za úsvitu královský pár odjíždí z Pražského hradu. Přejíždějí Juditin kamenný most, který je vloni dostavěný. Královna Judita se tiše zadívá na Pražský hrad, pohladí kamenné zábradlí svého mostu, tuší, že se sem už nikdy nevrátí.

Přemysl se vydává sám za svým mladším bratrem do Bechyně. Cestou přemýšlí o tom - jak se z něj ze dne na den stal psanec. Bechyňský kastelán Bavor je na jeho příjezd připraven - je připraven i jeho mladší bratr Vladislav Jindřich.

Bavor mu na cestu přidává ještě jednoho ze svých svěřenců - rytíře Smila, je jen o něco málo starší než Vladislav Jindřich.
Smil je synem rytíře Světlíka. Světlík kdysi chytil Soběslava na útěku a král Vladislav ho dal uvěznit na Přimdě.

Všichni tři se vydávají z Bechyně do Meerane, za svojí rodinou. Přemysl je vedoucí družiny. Všichni tři budou nuceni poprvé zabíjet, stane se tak na jednom dvorci, kde narazí na početnou družinu Soběslava.
Strategie, trpělivost, lest, pružnost, obratnost, umění ovládat meč - pobijí své nepřátele, tenhle silný zážitek stvrzuje jejich společné přátelství.

Po boji se Vladislav Jindřich ponořuje do sebe, uvažuje zda by nebylo pro něj lepší, kdyby se stal prelátem, podobně jako jeho nevlastní bratr Vojtěch, který se stal arcibiskupem salcburským.
Přemysl ví, že bud zemře on a nebo jeho nepřátelé.....jiné cesty pro rytíře není.

Pokračují v cestě, dostávají od žateckého kastelána varování, je na ně nachystána léčka. Léčce se vyhnou. Další cesta probíhá bez obtíží a zdárně přijíždějí do Meerane. O pár dní později se Přemysl dozvídá, že žateckého kastelána nechal Soběslav popravit mezi prvními.


---
Milano - české rody, které bojovaly po boku krále Vladislava - ti pomáhají, jsou mu stále věrni i jeho synům.


Žádné komentáře:

Okomentovat