sobota 24. března 2018

Kpt. 25-32.

1190-1193

Po smrti neoblíbeného Bedřicha si všichni oddechli, kteří něco znamenají. Jen Jindřich Břetislav je pobouřen tím, jak ho Konrád Ota využil ke svým cílům. A navíc Konrád Ota povolal zpátky do Čech Děpolta - daroval mu panství ve východních čechách. Pražský biskup tohle celé pokládal za výsměch církvi.

Proběhl tradiční stařešinský sněm, kde si ho česká šlechta zvolila jednomyslně. Konrád Ota se vydává do Řezna k císaři, aby získal jeho souhlas. Přemýšlel co za to bude Rudovous chtít.

Podmínka 1. Tažení Konráda Oty s českými vojsky do Svaté země. (s tím počítal, proto povolal zpátky Děpolta, který pojede místo něj a bude velet českým oddílům)

Podmínka 2. byla, že Konrád Oto musí napadnout Míšeń, bude spojencem císařova syna Jindřicha, který povede tažení. (s tím Konrád Oto nepočítal) V německu stále probíhaly vleklé boje mezi císařem a jeho protivníky. (spojenci Lva Jindřicha)

Rudovous promlouvá: "Volili jsme při obsazování českého knížecího stolce mezi tebou a Přemyslem. Jenže Přemysl by proti Míšni nebojoval.Odpoledne nám v chrámu odpřísáhneš věrnost. Konec slyšení."

Konrád Ota se vrací domů. Rozděluje Moravu - knížecí úděly svým příbuzným (Spytihněv a další)
Aby si upevnil svou moc v Čechách a mohl v klidu vládnout bez vzpour, rozhodl se, že prosadí nový zemský zákoník. Ten původní Břetislavův byl starý 150 let a nevyhovoval.

Nový zemský zákoník nazval Statuta. Na sněmu byl tento zákoník jednohlasně schválen českou šlechtou. Díky tomuto zákoníku se práva české šlechty vyrovnala postavení německé, francouzké a anglické šlechty. Stali se skutečnými feudálními pány - jednou darovaná půda a pozemky byla majetkem (nikoliv propůjčeným lénem) a platilo na ni dědičné právo.

Děpolt odjíždí s českými oddíly na tažení do Svaté země. S ním jede císař Barbarossa a jeho nejstarší syn Fridrich - tažení je neúspěšné a všichni tři umírají.

Po smrti Barbarossy a jeho nejstaršího syna se ujímá v říši mladší bratr Fridricha - Jindřich Štaufský. Rychle potlačí povstání Jindřicha Lva (ten stojí proti papeži a císaři) a nechává se v Řezně korunovat římským císařem. Jindřich Štaufský plánuje tažení do Itálie proti svobodným městům. A po té spěchá do Říma, aby se tam dal korunovat přímo od papeže (1191)

Konrád Oto vládne na hradě s pražským biskupem. Mají spolu velké rozepře, ale Konrád Oto si z toho nic nedělal, protože starý císař byl mrtvý.

Jindřich Štaufský nabídne Konrádovi královskou českou korunu, za společné tažení do Itálie. Ten nabídku přijímá. Konrád Ota si pozve na Pražský hrad ze zahraničí Václava (poslední syn knížete Soběslava), aby v jeho nepřítomnosti spravoval české knížectví. To se samozřejmě nelíbí pražskému biskupovi Jindřichu Břetislavovi, protože kromě jiného je z vladislavské větve.

Konrád odjíždí a umírá na mor při obléhání Neapole.

Narychlo se v čechách ustanovuje nový stařešinský sněm a je zvolen knížetem Václav. Ale s touto volbou rozhodně nesouhlasí církev v čele s pražským  biskupem  Jindřichem  Břetislavem. Ten napadne se svými oddíly Pražský hrad, ale neubrání se české šlechtě a Václavovým vojákům. Jindřich Břetislav prchá z čech.

Václav nadále uznává zemský zákoník Konráda Oty. Nejvýznamější české rody požadují 5tis. hřiven stříbra za svoji loajalitu ke knížeti. Ovšem Václavova vláda je dlouhodobě neudržitelná, protože se vyostřují jeho spory s církví.

Přemysl v té době žije v Míšni - je chudý, nemajetný, je ve službách svého starého nemocného tchána Markraběte Oty, který záhy umírá. V době kdy Václavova vláda je v krizi díky rozporům s českou církví se Přemysl vrací do Čech se svými spojenci a napadne Pražský hrad, vyženou Václava ze země.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat